NAMEN IN CILJI ZDRUŽENJA S.K.O.M.

Osnovni namen S.K.O.M. – Združenja slovenskih filmskih scenografov, kostumografov in oblikovalcev maske  je vzpodbujanje samostojnega, svobodnega in ustvarjalnega delovanja članov in delovanje za vzpostavitev ugodnih pogojev za tovrstno ustvarjanje ter razvijanje odgovornega in etičnega odnosa do poklica filmskega scenografa, kostumografa in oblikovalca maske.

Združenje S.K.O.M.

  • se na vse zakonite načine zavzema za ustvarjalno svobodo ter čim boljši položaj slovenskega avdiovizualnega sektorja,
  • deluje za zagotovitev čim boljših pogojev za ustvarjalno delovanje, delovnih pogojev, pravičnega povračila za svoje člane, v njihovem imenu deluje za osnovanje, uveljavitev in zagotovitev minimalnih standardov delovnih pogojev in v skladu s tem členom deluje za vzpostavitev enotnega delovanja svojih članov,
  • posreduje mnenja in stališča o predlogu nacionalnega kulturnega programa in o programih s področja kinematografije, ki so predlagani za financiranje iz javnih sredstev,
  • sodeluje pri sestavljanju zakonov, predpisov in načrtov za področje kinematografije, tako produkcije kot tudi distribucije avdiovizualnih del,
  • skrbi za dvig strokovne ravni svojih članov ter se zavzema za spoštovanje moralnih in etičnih načel pri delovanju združenja in njegovih članov,
  • sprejema in objavlja etična pravila stroke ter opogumlja člane Združenja k njihovemu spoštovanju,
  • sodeluje s tujimi in domačimi strokovnjaki, organizacijami in institucijami, ki se strokovno ukvarjajo s področjem oblikovanja scenografije, kostumografije ali maske,
  • predlaga kandidate za državne nagrade s področja kulture,
  • s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti, kulturne vzgoje in izobraževanja razvija kulturno dejavnost.

OSNOVNI PODATKI

Naslov:
Združenje S.K.O.M., Malgajeva ulica 4, 1000 Ljubljana

Matična številka:
4055675000

Davčna številka:
19591632

Transakcijski račun:
IBAN SI56 6100 0001 6295 474
(Delavska hranilnica d.d. Ljubljana)

Predsednica:
Mojca Gorogranc Petrushevska

Podpredsednica:
Mateja Fajt

Poslovna sekretarka:
Urša Loboda

UPRAVNI ODBOR
Mojca Gorogranc Petrushevska
Barbara Kapelj
Mateja Medvedič
Gregor Nartnik
Andrej Stržišar
Mateja Fajt

NADZORNI SVET IN
ČASTNO RAZSODIŠČE

Marko Japelj
Alenka Nahtigal
Gabrijela Fleischman