Osnovni namen združenja je vzpodbujanje samostojnega,

svobodnega in ustvarjalnega delovanja članov in delovanje

za vzpostavitev ugodnih pogojev za tovrstno ustvarjanje

ter razvijanje odgovornega in etičnega odnosa do poklica

filmskega scenografa, kostumografa in oblikovalca maske.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPRAVNI ODBOR:

Predsednica: Alenka Nahtigal, Podpredsednik: Matjaž Pavlovec, Člani: Marko Japelj, Tatjana Birgmajer, Pia Premzl, Gregor Nartnik

NADZORNI SVET IN ČASTNO RAZSODIŠČE:

Člani: Gabrijela Fleischman, Zvonka Makuc, Duško Milavec

POSLOVNA SEKRETARKA I.: Mateja Medvedič

POSLOVNA SEKRETARKA II.: Barbara Kapelj

 

 

 

 

 

scenografijakostumografijamaska